Ông Huỳnh Ngọc Minh

huynh Ngoc Minh Gymaster

Thật sự hoàn hảo và trọn vẹn, đúng như câu khẩu hiệu: “Trọn gói dịch vụ – Trọn tâm tư vấn” mà Gymaster đã chọn làm kim chỉ nam hành động. Cảm ơn Gymaster đã luôn đồng hành cùng các thế hệ thể hình và Fitness tại Việt Nam.